Kursinnhold

  1. Innledning - Del I

  2. Innledning - Del II

  3. Brukergrensesnitt

  4. Arbeidsflyt

  1. Oppstart og mappestruktur

  2. Grunnlagsdata

  3. Grunnlagsdata - Import

  4. Grunnlagsdata - Innstillinger og klipping

  5. Grunnlagsdata - Video av prosessen

  1. Takstliste

  2. Takstliste - Legge til takster manuelt

  3. Takstliste - Generere takstliste automatisk

  4. Takstliste - Gjør tilpasninger

  1. Eierliste

  2. Andre funksjoner

  1. Produksjon av W-tegninger - Definere egen layoutmal

  2. Produksjon av W-tegninger - Generere layouter

  1. Oppgave 1

  2. Oppgave 2

  3. Fasit - Oppgave 1

  4. Fasit - Oppgave 2

Om dette kurset

 • 3.000,00 kr
 • 24 leksjoner
 • 0.5 timer med videoinnhold

Varighet

Kurset gir deg tilgang til all kursdokumetnasjon i 90 dager. Du får tilgang til filmer med tydelige gjennomganger og eksempler, øvingsoppgaver med nedlasting av tilhørende kursfiler og mulighet for å sende inn spørsmål.

Krav

Kurset krever at du har installert  Autodesk AutoCAD eller Autodesk Civil 3D med gyldig lisens. Kurset krever også at du har installert Focus Arealplan og Focus Grunnerverv, som må være installert i samme årsversjon som AutoCAD/Civil 3D.