Kursinnhold

 • 1

  1 - Innledning

  • Introduksjon til kurset

  • Autodesk Civil 3D

  • Civil 3D og Focus CAT

  • Intro til brukergrensesnitt

  • Malfiler i Civil 3D

  • Brukergrensesnitt - Innføring

  • Brukergrensesnitt - Work Space

  • Brukergrensesnitt - Tool Space

  • Brukergrensesnitt - Tool Palette

  • Brukergrensesnitt - Modellvisning

  • Hjelp til selvhjelp

 • 2

  2 - Terrengmodeller

  • Introduksjon til terrengmodeller

  • Terrengmodeller forklaring

  • Videoforklaring terrengmodeller

  • Øvelse - Endring av visningsstil

  • Øvelse - Terreng fra koter

  • Øvelse - Weeding and supplementing factors

  • Øvelse - Sammenlign terrengmodeller

  • Øvelse - Legg til breaklines

  • Øvelse - Punkter til terreng

  • Eksport & Import av LandXML

 • 3

  3 - Håndtering av SOSI-data

  • Import av SOSI-filer

  • Øvelse SOSI-Import

  • Øvelse - SOSI-objekter i Civil 3D

  • Øvelse - Eksport av SOSI-objekter

 • 4

  4 - Prosjektoppstart

  • Intro prosjektoppstart

  • Import og behandling av eksisterende terreng

  • Oppsett av Data Shortcuts

  • Opprette kartunderlag

  • Arbeidsmodeller i prosjekt

 • 5

  5 - Analyser og annotasjon av terreng

  • Annotasjon og merkelapper

  • Høydeanalyser

  • Skråningsanalyser

  • Avrenningsanalyser

 • 6

  6 - Prosjektering av terreng

  • Opprett ny arbeidsmodell for terrenginngrep

  • Feature Lines - den smarte linjetypen

  • Oppstart med feature lines

  • Terrengforming med Feature Lines

  • Gradings - fylling og skjæring fra linjer

 • 7

  7 - Etterbehandling av terrengmodeller

  • Kombinering av terrengmodeller

  • Smoothing og klipping av terreng

  • Volumberegning mellom terrengmodeller

 • 8

  8 - Linjekonstruksjon og korridormodeller

  • Opprett ny arbeidsmodell for bekkeløp

  • Linjekonstruksjon - horisontal geometri

  • Linjekonstruksjon - vertikal geometri

  • Korridor for bekkeløp

  • Snitt av terreng

 • 9

  9 - Tegningsproduksjon

  • Plan og Profil

  • Tverrsnittsprofiler

 • 10

  Kursevaluering og avslutning

  • Brukerstøtte hos Focus Software

  • Kursevaluering

  • Takk for deltagelsen

Varighet

Kurset gir deg tilgang til all kursdokumetnasjon i 90 dager. Du får tilgang til filmer med tydelige gjennomganger og eksempler, øvingsoppgaver med nedlasting av tilhørende kursfiler og mulighet for å sende inn spørsmål.

Krav

Kurset krever at du har installert  en nyere versjon av Autodesk Civil 3D med gyldid lisens. Deler av kurset krever bruk av Focus CAT Basis, som må være installert i samme årsversjon som Civil 3D, samt gyldig lisens på dette.