Kursinnhold

 • 1

  1 - Innledning

  • Introduksjon til kurset

  • Innledning

  • Brukergrensesnitt - Innføring

  • Brukergrensesnitt - Work Space

  • Brukergrensesnitt - Tool Palette

 • 2

  2 - Prosjektoppstart

  • Innledning

  • Beregningsgrunnlag

  • Opprette kartgrunnlag

  • Oppsett av prosjekteringsmodeller

 • 3

  3 - Featurelinjer og Sites

  • Featurelinjer som prosjekteringsverktøy

  • Bruk av Sites

  • Feature lines og Sites

 • 4

  4 - Overflateprosjektering

  • Overflateprosjektering i Civil 3D

  • Gradings

 • 5

  Oppgave - Byggegrop

  • Gradings - Modellering av byggegrop

  • Gradings - Modellering av byggegrop (ii)

  • Gradings - Modellering av byggegrop (iii)

  • Gradings - Masseberegning

  • Data Shortcuts fra prosjekterte inngrep

 • 6

  Oppgave - Parkering

  • Prosjektoppgave - Parkering

  • Parkeringsplass

  • Grøntområde

 • 7

  5 - Snittfunksjon

  • Lage snitt med Civil 3D

  • Lage snitt med Focus CAT Landskap

 • 8

  6 - Prosjektering av kantstein

  • Kantstein som korridor

 • 9

  Oppgave - kantstein

  • Prosjektoppgave - Kantstein

  • Prosjektoppgave - Gradering fra kantstein

 • 10

  7 - Prosjektering av mur

  • Murer som korridor

  • Murprofiler i CAT Landskap

 • 11

  Oppgave - Mur C3D

  • Oppgave - Frittstående mur

  • Oppgave - Støttemur

  • Begrensninger i standard Civil 3D

 • 12

  Oppgave - Mur Focus CAT

  • Oppgave - Frittstående CAT mur

  • Oppgave - Overstyre høyde på muren

  • Oppgave - Hente ut flater og linjer

  • Oppgave - Mur mot surface

  • Oppgave - Etablere eksisterende mur

 • 13

  8 - Volumberegning

  • Volumberegning

  • Volumberegning - Eksempel

 • 14

  9 - Leveranser

  • Leveranser

  • Leveranser (ii)

 • 15

  9.1 - Fagmodell

  • Fagmodell som leveranse

  • Oppsett av fagmodell

  • BIM informasjon i fagmodell

  • Beskrivelse i modell - NS3420/prosesskode

  • IFC eksport av fagmodell

  • IFC eksport i lokale koordinater

 • 16

  9.2 - Tegningsproduksjon

  • Tegningsproduksjon

  • Fra 3D modell av flater til 2D plan

  • Opptegning av skråningslinjer

  • Opptegning av snitt

 • 17

  9.3 - Stikningsdata

  • Eksport av KOF

  • LandXML

 • 18

  Kursevaluering og avslutning

  • Webinarer, lenker, tips og tricks

  • Brukerstøtte hos Focus Software

  • Kursevaluering

Varighet

Kurset gir deg tilgang til all kursdokumetnasjon i 90 dager. Du får tilgang til filmer med tydelige gjennomganger og eksempler, øvingsoppgaver med nedlasting av tilhørende kursfiler og mulighet for å sende inn spørsmål.

Krav

Kurset krever at du har installert en nyere versjon av Autodesk Civil 3D med gyldid lisens. Kurset krever også at du har installert samme årsversjon av Focus CAT Basis og Focus CAT Landskap, med gyldig lisens.