Kursinnhold

  1. Introduksjon til kurset

  2. Innledning

  3. Brukergrensesnitt - Innføring

  4. Brukergrensesnitt - Work Space

  5. Brukergrensesnitt - Tool Palette

  1. Innledning

  2. Beregningsgrunnlag

  3. Opprette kartgrunnlag

  4. Oppsett av prosjekteringsmodeller

  1. Featurelinjer som prosjekteringsverktøy

  2. Bruk av Sites

  3. Feature lines og Sites

  1. Overflateprosjektering i Civil 3D

  2. Gradings

  1. Gradings - Modellering av byggegrop

  2. Gradings - Modellering av byggegrop (ii)

  3. Gradings - Modellering av byggegrop (iii)

  4. Gradings - Masseberegning

  5. Data Shortcuts fra prosjekterte inngrep

  1. Prosjektoppgave - Parkering

  2. Parkeringsplass

  3. Grøntområde

Om dette kurset

 • 10.750,00 kr
 • 56 leksjoner
 • 0 timer med videoinnhold

Varighet

Kurset gir deg tilgang til all kursdokumentasjon i 90 dager. Du får tilgang til filmer med tydelige gjennomganger og eksempler, øvingsoppgaver med nedlasting av tilhørende kursfiler og mulighet for å sende inn spørsmål.

Krav

Kurset krever at du har installert en nyere versjon av Autodesk Civil 3D med gyldig lisens. Kurset krever også at du har installert samme årsversjon av Focus CAT Basis og Focus CAT Landskap, med gyldig lisens.