Kursinnhold

 • 1

  1 - Innledning

  • Introduksjon til kurset

  • Innledning

  • Kom i gang med VA i Civil 3D med Focus CAT

 • 2

  2 - Prosjektering av VA-nettverk

  • Nytt VA-nettverk

  • Innstillinger og visningsstiler til rør og kummer

  • Lengdeprofil fra VA-nettverk

  • Rediger VA-nettverk og legge nytt VA-nettverk inn i eksisterende lengdeprofil

  • Databånd

  • Gi deler nytt navn

  • Sett fall på ledning

  • Sett regler

  • Splitt opp og sett sammen VA-nettverk

  • Tabeller fra VA-nettverk

  • Kollisjonskontroll

  • Merkelapper til VA-nettverk i plan og i profil

  • Plotteobjekt

  • Terrenganalyser med stiler

  • Merkelapper og hurtigprofil fra terreng

 • 3

  Oppgave - Enkel ledning i grøft under veg

  • Import av grunnlagsdata

  • Kombinere terrengmodeller og analysere terrenget

  • Nytt VA-nettverk med lengdeprofil

  • Grøftetverrsnitt

  • Korridormodell - grøft

  • Tverrsnittslinjer til grøft

  • Masseberegninger fra grøft

  • Hente ut tabeller fra masseberegningen

  • Plan og profiltegninger

 • 4

  3 - Storm and Sanitary Analysis

  • Storm and Sanitary Analysis (SSA)

  • Nedbørsfelt fra Civil 3D

  • Import og prosjektanalyser i SSA

  • Klargjøre modellen til analysen

  • Gjennomføring av analysen og optimalisere nettverket.

 • 5

  4 - Opptegning av flere nettverk

  • Samle topp veg og opprette OV-nettverk

  • Offet 3D polyline fra OV-nettverk

  • Flytt flere ledningsnett

  • Hvordan flytte på flere nettverk

 • 6

  5 - Fellesgrøft

  • Fellesgrøft

  • Fellesgrøft fra VA-nettverk

  • Lage overfalte fra Grøft

 • 7

  6 - BIM modell til samhandling

  • Property Set

  • Tagge og eksportere modellen med NS3420 data

  • Fagmodell eksport til IFC

 • 8

  7 - Datautveksling

  • LandXML- overflate grøft til maskinstyring

  • KOF eksport

  • Tagging og eksport av SOSI FKB

  • SOSI GML eksport

 • 9

  Kursevaluering og avslutning

  • Brukerstøtte hos Focus Software

  • Kursevaluering

Varighet

Kurset gir deg tilgang til all kursdokumetnasjon i 90 dager. Du får tilgang til filmer med tydelige gjennomganger og eksempler, øvingsoppgaver med nedlasting av tilhørende kursfiler og mulighet for å sende inn spørsmål.

Krav

Kurset krever at du har installert en nyere versjon av Autodesk Civil 3D med gyldid lisens. Kurset krever også at du har installert samme årsversjon av Focus CAT Basis og Focus CAT VA, med gyldig lisens.